by wp_petr wp_petr

Požární dveře vypadají jako obyčejné dveře. Možná. Ale nejsou. Vynikají protipožární ochranou, která může v případě požáru zachránit obyvatelům objektu život. To nezní jako špatná investice, ne?

Proč potřebuji protipožární dveře? Odpověď je jasná: Protože pro mě na prvním místě stojí prevence a ochrana. Pokud se i vy ztotožňujete s tímto tvrzením, možná potřebujete protipožární dveře. Zpravidla je najdeme ve veřejných prostorech, v kancelářích, obchodních domech a dalších komerčních prostorech. Výjimkou ale nemusí být ani v našich domovech. Najdou své uplatnění zkrátka všude tam, kde hrozí zvýšené riziko požáru a jeho šíření. Protipožární dveře můžou být i prosklené!

hit I P2K  wendy P1N  betty P2K  stažený soubor

Protipožární dveře zpomalují šíření požáru v objektu, a to klidně o půl hodiny

Dveře poskytující protipožární ochranu rozdělují objekt do více tzv. požárních úseků – tím se šíření požáru značně zpomaluje. V případě dveří CAG je garantováno zpomalení až o 30 minut u každých dveří – to je už poměrně dlouhý čas. Na první pohled vypadají protipožární dveře jako obyčejné dveře, liší se ale uspořádáním vnitřního souvrství.

test požárních dveří

test požárních dveří

Byt rozdělit protipožárními dveřmi nemusíte

Nabízí se otázka – kam je umístit v domácnosti? Typicky mezi garáž a obytnou část. Informace o jejich rozmístění najdeme v návrhu požárně bezpečnostního řešení stavby, které má za úkol rozdělit objekt právě již do výše zmíněných úseků. Zatímco běžný rodinný dům je považován za jeden úsek – tedy není nutné jej rozdělovat na více úseků protipožárními dveřmi, u bytových domů již povinnost rozdělit jej na požární úseky je. Na druhou stranu, nebude se vám klidněji usínat, když i v rámci rodinného domu budou rizikovější úseky bezpečně odděleny? Nemusíte si, ale lámat hlavu kam protipožární dveře umístit – vždy to ukládá norma (zákon) a vše je uvedeno a specifikováno v projektové dokumentaci.

Protipožární dveře mohou bránit šíření kouře a zplodin hoření

kouřotěsné dveřeProtipožární odolnost nejsnáze vyjádříme časově – tedy dobou v minutách, po kterou si požární dveře zachovávají svoji funkci a neprohoří. Zpravidla se jedná o 15, 30, 45 minut, apod. V souvislosti s protipožární odolností se setkáme i s označeními EW, EI a S. Co to znamená? Protipožární odolnost EW značí ochranu proti šíření plamenů, EI ochranu proti šíření plamenů a tepelnému toku. Dveře s odolností S chrání objekt i před šířením kouře a zplodin hoření z jedné strany dveří na druhou. Dveře označené jako EW zpravidla oddělují obecné požární úseky, dveře s odolností EI se využívají u vstupů do chráněných únikových cest.

U většiny dveří rovněž existuje požadavek na automatické zavírání označované u protipožárních dveří písmenem C. U dveří tato funkce znamená uzavření do jejich rámu buď mechanicky, pomocí záložního zdroje, nebo napojením na impulz elektrické požární signalizace.

Protipožární dveře vám v případě požáru ušetří finance při opravách škody

Shrňme si to – už víte, proč potřebujete protipožární dveře?

  • Zvyšují dobu průniku požáru přes dveře do dalšího odděleného úseku objektu (například o půl hodinu, ale záleží na tom, pro jaké dveře se rozhodnete – doba to ale rozhodně není zanedbatelná).
  • Mohou zamezit i průniku kouře a zplodin hoření na druhou stranu dveří, pokud vyberete dveře označené odolností S.
  • Protipožární dveře jsou klíčové pro ochranu vašeho majetku a života. Snižují výrazně náklady spojené s napravením škod po požáru. Škody způsobené požárem v objektu osazeným protipožárními dveřmi jsou výrazně nižší.

Protipožární dveře můžete samozřejmě koupit v naší prodejně na Praze 4.